Strategia operaţională a carabinierilor din Chile

Desfile 2 de Octubre 2013 26Această strategie împarte zonele de responsabilitate în sectoare, pentru a satisface şi a răspunde noilor nevoi de securitate în mediul urban, din perspectiva unei forţe de poliţie profesioniste. Principalul obiectiv este reducerea victimizării şi îmbunătăţirea modului de percepţie a securităţii. La mijlocul anilor ’90, realitatea socială din Chile a determinat necesitatea readaptării metodelor poliţieneşti şi a modului de lucru pentru a asigura eficient protecţia locuitorilor şi a proprietăţii private. Planul Sectorial de Securitate Preventivă apare ca urmare a acestei nevoi sociale, fiind principala strategie operaţională a instituţiei. Este un proiect care a debutat ca un plan-pilot, în 1998, al cărui obiectiv este întărirea acţiunilor poliţieneşti, prin intermediul relaţiilor mai directe şi mai eficiente dintre carabinieri şi comunitatea fiecărui district, alături de managementul raţional şi eficient al instituţiei. Zona de acţiune a fiecărei secţii de poliţie este împărţită în secţiuni bine delimitate, care dispun de informaţii precise referitoare la numărul de locuitori şi obiceiurile acestora, activităţile economico-sociale şi starea infracţională specifică zonei.  Fiecare dintre aceste arii de acţiune a fost numită zonă de proximitate, fiind în responsabilitatea personalului specia­lizat. Mai mult, carabinierul este un martor credincios al nevoilor cetăţenilor. El (sau ea) este conştiincios şi conştient de stabilirea unei comunicări directe şi oneste cu cetăţenii. Implementarea acestei strategii reprezintă o schimbare majoră, prin care a fost înlocuit conceptul de securitate naţională de până atunci; a apărut o nouă filosofie a intervenţiei poliţiei, a cărei abordare cuprinde acţiuni colective ale carabinierilor şi cetăţenilor, cu scopul rezolvării problemei criminalităţii şi asigurării unei vecinătăţi mai sigure.      

Cl 11Patrulele integrate. Planul Sectorial de Securitate Preventivă împarte zonele de jurisdicţie a secţiilor de poliţie în patru până la şase proximităţi, fiecare acoperind o suprafaţă teritorială cuprinsă între patru şi şase kilometri pătraţi. În funcţie de fiecare zonă şi de sesizările primite, este determinată nevoia de forţe de poliţie, care sunt asigurate de Unităţi de Supraveghere ale Carabinie­rilor. Astfel, este stabilit numărul forţelor (poliţişti călare, pe motociclete, echipele canine şi  autospeciale), necesare pentru a garanta un răspuns eficient la realitatea infracţională a fiecărei zone. Poliţiştii carabinieri care pleacă în patrulare cu autospeciale au misiunea de a relaţiona cu vecinii pentru a cunoaşte situaţia în zonă. Prin această relaţionare, este posibilă prevenţia şi reducerea timpului de răspuns. Activitatea este orientată către creşterea supravegherii zonelor publice, printr-o prezenţă sporită pe străzi, printr-o folosire raţională şi optimă a resurselor umane şi logistice, în scopul măririi zonei de acţiune a poliţiei şi a capacităţii de răspuns în caz de urgenţă. Atunci, cetăţenii vor percepe o instituţie apropiată, care există pentru a a-i proteja, un sentiment de linişte publică care întăreşte percepţia de securitate.

Evaluare permanentă. Instituţia carabinierilor din Chile este interesată în actualizarea propriilor metodologii, în scopul îmbunătăţirii distribuţiei resurselor, a muncii cu comunitatea şi a utilizării sistemelor informatice. Pentru aceasta, carabinierii au semnat un acord cu „Pontificia Universidad Católica de Chile” pentru a evalua şi îmbunătăţi împreună Planul Sectorial de Securitate Preventivă. Pe parcursul a patru luni, 12 echipe academice au analizat diferite aspecte ale acestei strategii operaţionale, con­cluzio­nând faptul că implementarea ei a însemnat un punct esenţial pentru reducerea victimizării.De asemenea, instituţia a avut în vedere accelerarea procesului de pregătire, modernizarea birourilor şi a logisticii, pentru a asigura condiţii optime personalului ce acţionează în teren. Planul Sectorial de Securitate Preventivă permite: - asigurarea unei acoperiri teritoriale mai mari; - îmbunătăţirea distribuirii resurselor; - evaluarea timpului de lucru, furnizând eficienţă şi egalitate; - reducerea timpului de răspuns; - permite cunoaşterea sectoarelor, supravegherea şi controlul acestora.

Şeful Planului de Jurisdicţie este o persoană integră care are o responsabilitate enormă. Profilul lui este mai puţin anonim, foarte dinamic şi profesionist, se identifică cu sectorul lui de activitate, fiind responsabil de relaţiile directe cu comunitatea.

Serviciul Relaţii Publice al Carabinierilor din Chile